وارد شوید

سوالی دارید؟

برای اطلاع از تخفیف دوره ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

blogImage
تریدسرا
4 مرداد 1401

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) چیست؟

0

الگوهای هارمونیک (Harmonic Pattern)، اشکالی هندسی در نمودارهای قیمت هستند. این الگوها که از مجموعه ای از امواج صعودی و نزولی و با نسبت های مشخص ترازهای فیبوناچی ساخته شده اند. این الگوها معمولاً دارای 4 موج (Leg) و 5 نقطه عطف هستند که اغلب با حروف X-A-B-C-D نام گذاری می شوند. الگوهای هارمونیک در یک نگاه غالباً با شکل هندسی M به عنوان صعودی و با شکل هندسی W به عنوان نزولی شناخته می شوند. در این الگوها نقاط D به عنوان محتمل ترین ناحیه بازگشتی (PRZ) و سطح تغییر نسبت عرضه و تقاضا توصیف می شوند و با توجه به حد سود و زیانی که در این روش تعیین می گردد، معامله گر اطمینان بیشتری جهت ورود به معامله خواهد داشت. از این الگوها بیشتر در تحلیل تکنیکال میان مدت و بلند مدت با طول موج های بلند استفاده می شود.

انواع الگوهای هارمونیک

انواع الگوهای هارمونیک پر استفاده به شرح ذیل می باشند و برای مطالعه جزئیات هر یک می توانید به مقاله مربوطه مراجعه نمایید.

1- ایده آل AB=CD یا جایگزین AB=CD

2- خفاش (Bat) یا جایگزین خفاش (Alt Bat)

3- گارتلی (Gartley)

4- خرچنگ (Crab) و خرچنگ عمیق (Deep Crab)

5- پروانه (Butterfly)

6- کوسه (Shark)

7- سایفر (Cypher)

8- سه حمله (Three Drives Pattern)

9- الگوی هارمونیک 0-5

نحوه ورود به معامله

یکی از مهم ترین استراتژی هایی که می توان از الگوهای هارمونیک در آن استفاده نمود، زمان ریزش های شدید و شارپ قیمت در بازار و تعیین کف قیمتی و خرید در بازار نزولی می باشد. از این الگوها نباید به تنهایی استفاده کرد و ممکن است بر اساس تحلیل انجام شده رفتار ننماید. پس جهت دریافت نتیجه بهتر می بایست همزمان از الگوهای کندلی، پرایس اکشن، کنترل واگرایی در اندیکاتورها و فاندامنتال نیز استفاده نمود. ورود به معاملات با استفاده از الگوهای هارمونیک اغلب پس از تایید شکست یک سطح و پولبک به همان سطح و تشخیص و تایید الگوی هارمونیک اتفاق می افتد.

نحوه تعیین حد سود

در این الگوها حد سود را بر اساس ترسیم سطوح فیبوناچی اصلاحی نسبت به نقاط A و D تعیین می نمایند و حد سود در سطوح فیبوناچی 0.5، 0.618 و حتی 1 (در نقطه A) برای یک الگوی هارمونیک بسیار محتمل و در حالات بالقوه می تواند بالاتر از آن مانند 1.618 و سایر اهداف فیبوناچی باشد. نکات مهمی که در بازگشت قیمت می بایست به آن توجه نمود کنترل خطوط روند، نواحی حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی خصوصاً کندل های انگالفینگ و مارابوزو، واگرایی در اندیکاتورها و امواج الیوت می باشد.

نحوه تعیین حد ضرر

در این الگوها حد ضرر نسبت به نقطه D تعیین می شود که ناحیه مهم PRZ می باشد. لازم است جهت تعیین دقیق تر حد ضرر به خطوط روند، نواحی حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی، واگرایی اندیکاتورها و امواج الیوت بسیار توجه نمود.

نحوه ترسیم الگوهای هارمونیک

نسبت های هارمونیک بر اساس ابزار فیبوناچی ترسیم می گردند. پلتفرم تریدینگ ویو در بخش الگوها (Patterns) ابزاری را با عنوان XABCD Pattern در دسترس قرار داده که ترسیم الگوهای هارمونیک را ساده تر می نماید. اما اجباری در استفاده از آن ابزار وجود ندارد. همچنین در بخش اندیکاتورها نیز با جستجوی کلمه Harmonic Pattern اندیکاتورهای ترسیم اتوماتیک الگوهای هارمونیک ظاهر می شوند و برای تشخیص سریعتر این الگوها می توان از آن ها نیز استفاده نمود.

نسبت های فیبوناچی در الگوهای هارمونیک

در جدول زیر نسبت های فیبوناچی الگوهای هارمونیک درج گردیده است که در زمان ترسیم یک الگوی هارمونیک می توان اعداد فیبوناچی را با نسبت های قید شده تطابق داد.

ردیف نام الگو نسبت های فیبوناچی
XB AC BD XD
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
1 Bat 0.382 0.5 0.382 0.886 2 3 0.886 0.886
2 Max Bat 0.382 0.618 0.382 0.886 1 3 0.886 0.886
3 Max Gartley 0.382 0.618 0.382 0.886 1 2 0.618 0.786
4 Alt Shark 2 0.446 0.618 0.618 0.886 2 3 0.886 0.886
5 Anti Nen star 0.5 0.786 0.467 0.707 2 3 0.786 0.786
6 Leonardo 0.5 0.5 0.382 0.886 1 3 0.786 0.786
7 Gartley 0.618 0.618 0.382 0.886 1 2 0.786 0.786
8 Crab 0.382 0.618 0.382 0.886 2 4 1.618 1.618
9 Anti New Cypher 0.5 0.786 0.467 0.707 2 3 1.272 1.272
10 Butterfly 0.786 0.786 0.382 0.886 2 3 1.272 1.618
11 Max Butterfly 0.618 0.886 0.382 0.886 1 3 1.272 1.618
12 Butterfly 113 0.786 1 0.618 1 1 2 1.128 1.128
13 Alt  Shark 1 0.446 0.618 0.618 0.886 2 3 1.128 1.128
14 Deep Crab 0.886 0.886 0.382 0.886 3 4 1.618 1.618
15 A Crab 0.276 0.446 1.128 2.618 2 3 0.618 0.618
16 New Cypher 0.382 0.618 1.414 2.14 1 2 0.786 0.786
17 A Butterfly 0.382 0.618 1.128 2.618 1 1 0.618 0.786
18 Shark 1 0.382 0.618 1.128 1.618 2 2 0.886 0.886
19 A Bat 0.382 0.618 1.128 2.618 2 3 1.128 1.128
20 Shark 2 0.382 0.618 1.128 1.618 2 2 1.128 1.128
21 Nen star 0.382 0.618 1.414 2.14 1 2 1.272 1.272
22 Alt Bat 0.382 0.382 0.382 0.886 2 4 1.128 1.128
23 Navarro 200 0.382 0.786 0.886 1.128 1 4 0.886 1.128
24 A Gartley 0.618 0.786 1.128 2.618 2 2 1.272 1.272
25 121 0.5 0.786 1.128 3.618 0 1 0.382 0.786
26 White Swan 0.382 0.786 2 4.237 1 1 0.238 0.886
27 A 3 Drives 0.618 0.786 1.272 1.618 1 1 0.13 0.886
28 Partizan 2 0.128 3.618 1.128 1.618 2 2 0.618 3.618
29 A 121 1.272 2 0.5 0.786 1 2 1.272 2.618
30 3 Drives 1.272 1.618 0.618 0.786 1 2 1.618 2.618
31 Black swan 1.382 2.618 0.236 0.5 1 2 1.128 2.618
32 HENRY – David 0.128 2 0.44 0.618 1 1 0.618 1.618
33 STRONG HENRY – David 0.128 261.8 0.44 0.618 1 1 0.618 1.618
34 DAVID VM 1 0.128 1.618 0.382 0.382 2 2 0.618 3.618
35 DAVID VM 2 1.618 3.618 0.382 0.382 2 2 0.618 7.618
36 SNORM 0.9 1.1 0.9 1.1 1 1 0.618 1.618
37 COL Poruchik 0.128 3.618 0.382 2.618 1 1 0.618 3.618
38 Sea Pony 0.128 3.618 0.382 0.5 2 3 0.618 3.618
39 Partizan 0.128 3.618 0.382 0.382 2 2 0.618 3.618
40 TOTAL 1 0.382 0.786 0.382 0.886 1 3 0.786 0.886
41 TOTAL 2 0.382 0.786 0.382 0.886 2 4 1.128 1.618
42 TOTAL 3 0.276 0.618 1.128 2.618 1 3 0.618 0.886
43 TOTAL 4 0.382 0.786 1.128 2.618 2 3 1.128 1.272
44 TOTAL 0.276 0.786 0.382 2.618 1 4 0.618 1.618
45 Partizan 2.1 0.128 3.618 1.128 1.128 2 2 0.618 3.618
46 Partizan 2.2 0.128 3.618 1.128 1 2 2.236 3.618
47 Partizan 2.3 0.128 3.618 0.618 2 2 1.618 3.618
48 Partizan 2.4 0.128 3.618 1.618 2 2 2.236 3.618
49 BG1 0.128 0.886 0.618 1 2 1 1.618
50 BG2 0.128 0.886 0.707 1 1 1 1.414
51 BG3 0.128 0.886 0.786 1 1 1 1.272
52 BG4 0.128 0.886 0.886 1 1 1 1.128
53 BG5 0.128 0.886 0.5 1 2 1 2
54 BG1 0.128 0.886 0.382 0 3 1 2.618
55 BG2 0.128 0.886 0.447 0 2 1 2.237
56 BG3 0.128 0.886 0.5 1 2 1 2
57 BG4 0.128 0.886 0.618 1 2 1 1.618
58 BG5 0.128 0.886 0.707 1 1 1 1.414
59 BG6 0.128 0.886 0.786 1 1 1 1.272
60 BG7 0.128 0.886 0.854 1 1 1 1.171
61 BG8 0.128 0.886 0.886 1 1 1 1.128
62 121 BG 0.5 0.577 1.128 2 1 0.447 0.786
63 NN Gartley 0.618 0.618 0.382 1 1 0.786 1.618
64 NN Bat 0.382 0.5 0.382 1 2 0.886 2.618
65 NN Alt Bat 0.382 0.382 0.382 1 2 1.128 4.236
66 NN Crab 0.382 0.618 0.382 1 2 1.618 4.236
67 NN Deep Crab 0.886 0.886 0.382 1 3 1.618 4.236
68 NN A Gartley 0.618 0.786 1.128 3 2 1.272 1.618
69 NN A Bat 0.382 0.618 1.128 3 2 1.128 2.618
70 NN A Alt Bat 0.236 0.5 1.128 3 3 0.886 2.618
71 NN A Butterfly 0.382 0.618 1.128 3 1 0.618 1.272
72 NN A Crab 0.236 0.447 1.128 3 1 0.618 2.618
73 NN A Deep Crab 0.236 0.382 1.128 3 1 0.618 1.128
74 NN Leo 0.5 0.5 0.382 1 1 0.786 2.618
75 NN A Leo 0.382 0.886 1.128 3 2 1.272 2
76 NN Total 1 0.382 0.786 0.382 1 1 0.786 2.618
77 NN Total 2 0.382 0.786 0.382 1 2 1.128 4.236
78 NN Total 3 0.236 0.618 1.128 3 1 0.618 2.618
79 NN Total 4 0.382 0.786 1.128 3 2 1.128 2.618
80 NN TOTAL *** 0.236 0.786 0.382 3 1 0.618 4.236
81 NN Bl Swan 1.382 2.618 0.236 1 1 1.128 2
82 NN Wh Swan 0.382 0.724 2 4 1 0.382 0.886

 

اشتراک گذاری در:

برچسب های مقاله:

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیگر مطالب مرتبط